Generalnie średnica granulek z lucerny wynosi 6-8 mm. Suszone granulki lucerny są idealną paszą dla królików, strusi, kóz, świń, owiec itp. Oto zalety granulatu paszowego. Wilgotność siana z lucerny powinna być wysuszona do około 15%. Zarówno wyższa, jak i niższa zawartość wody może wpływać na jakość produkowanego peletu z lucerny. W przypadku produkcji na małą i małą skalę suszenie w powietrzu jest w porządku. W przypadku średniej wielkości wytwórni granulatu siana z lucerny sugerowana jest suszarka, aby poprawić wydajność produkcji.Kruszenie siana z lucerny na mały proszek za pomocą maszyny do rozdrabniania trawy, aby nadawała się do granulacji paszy z lucerny.

Kondycjonowanie granulowanej lucerny w peletach ułatwia przechowywanie i dystrybucję, ponieważ zwiększa gęstość i stanowi znormalizowaną i trwałą paszę dla zwierząt gospodarskich.

Ta prezentacja ma tę zaletę, że produkt lepiej wykorzystuje nie tylko kurz, co zmniejsza powodowany przez niego problem i dodaje więcej błonnika do paszy dla zwierząt gospodarskich.

Lucerna granulowana zawiera energię na kilogram do wyprodukowania 1,40 litra mleka oraz białko potrzebne do wyprodukowania 2,00 litra mleka.

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest skrócenie czasu pasażu żołądkowo-jelitowego, a tym samym ryzyko niedrożności, będąc zdrowszym dla układu pokarmowego zwierzęcia.

Idealnie nadaje się do karmienia wszelkiego rodzaju bydła, koni, owiec, kóz, a także Królika oraz hodowli wielbłądów.

Stwierdziliśmy pozytywny wpływ granulowanej paszy z lucerny na wzrost, intensywność rozwoju i walory sportowe koni wyścigowych. Odnotowaliśmy wzrost żywej masy młodych koni, które zjadały pełną granulowaną paszę z lucerny o 8,0-9,8%. Zwierzęta te miały wyraźniejszy konstytucyjny typ rasy. Tym samym w wieku 18 miesięcy zdeklasowali swoich rówieśników w głównych wymiarach liniowych: mieli wyższe wartości rozwoju klatki piersiowej (o 4,6%), większą średnicę klatki piersiowej (o 4,5%), większą długość ciała (o 5,7%). W wieku 24 miesięcy korzyści te wynosiły odpowiednio 6,4, 8,2 i 6,0%. Stwierdziliśmy, że ogierki i klaczki z grupy doświadczalnej w wieku 12 miesięcy przewyższały konie jednoroczne z grupy kontrolnej o 1,1% wskaźnikiem formatu. Ponadto w wieku 18 i 24 miesięcy zwierzęta z grupy doświadczalnej przewyższały swoje odpowiedniki z grupy kontrolnej odpowiednio o 0,2 i 0,4%. Pod względem wskaźnika obwodu piersi przewaga zwierząt w grupie eksperymentalnej w wieku 12 miesięcy wyniosła odpowiednio 0,1%, w wieku 18 miesięcy 1,7%, w wieku 24 miesięcy 1,8%. Podobne wyniki odnotowano dla wskaźnika zwięzłości, gdzie przewaga w wieku 12 miesięcy wynosiła odpowiednio 1,2%, w wieku 18 miesięcy 1,9%, w wieku 24 miesięcy 2,3%. Skuteczne wykorzystanie paszy przyjaznej środowisku potwierdzają wyniki hematologicznych badań krwi. Stwierdzono, że dla zdecydowanej większości wskaźników odpowiadają one normie fizjologicznej. Taki skład krwi naturalnie charakteryzuje zmiany u koni w całym okresie badań. Otrzymany profil hematologiczny jest podstawową charakterystyką stanu zdrowia koni w przedsiębiorstwie badawczym.